گردشگری از نوع شیدایی؟

سفر حرکت از وطن است به جای دیگر ،پیمودن راه برای رسیدن به خواسته ، خواسته مسافر چگونگی ونوع  سفر او را روشن می کند: سفر  تجاری ،سفر زیارتی، سفر اداری و… سفری که برای تغییر آب وهوا، دیدن مناظر زیبا، شهر و روستا،جنگل و دریا ،آثار تاریخی و باستانی باشد، گردشگری است . مطالعه و پزوهش درگیاهان، پرندگان ،حیوانات، ...

متن کامل »

دیدار بافجر قلم؟فروردین ۱۳۸۸

معانی بلند عرفانی و مفاهیم معرفت شناختی دینی با قلمی رسا و تصویرگری زیبا، روح و جان را اوج می نهد و فطرت خفته خدا پرستانه و عرفان گرایانه خواننده را بر می انگیزد. من از واژه سازی و زیبایی های تصویر گری در رمان ها گفتم او جستاری زیبا را در داستان نویسی و نویسندگی برنمود : اگر مضامین با جان خو گیرند و فکر درگیر شود و روح از معانی سیراب شود، قلم تولید واژه می کند و تصویر می سازد، در بیان هر مطلب و نکته شعری می آورد از مولوی، حافظ، سعدی، نظامی، ابوسعید و دیگر شعرا... ا

متن کامل »

چه نستوه مردی عظمت در بلندای اندیشه وشجاعت او رنگ می باخت ؟

اتفسیر اجتماعی سیاسی انقلابی "پرتو ی از قرآن "اوآشنا بودم وکتاب هایش را خوانده بودم ووصف وبزرگی اورا نیزاز استاد ومرادم علی آقای حکیمی شنیده بودم درزدیم نزدیک ظهر بود با مهربانی مارا به منزل دعوت کردر.چه نستوه مردی ؟عظمت در بلندای اندیشه وشجاعت او رنگ می باخت ؟ از هر دری سخنی پرسیدیم ، او با روی گشاده پاسخ داد و راهمان نمود. اذان ظهر بلند شد ، فرمودند: من خواندن نماز را در اول وقت احتیاط واجب می دانم ، با ایشان نماز ظهر را به جماعت خواندیم بین دو نماز نشستند از حال وکارهای آیت الله خا منه ای در مشهد پرسیدند ،

متن کامل »

باز ما ماندیم وشهر بی تپش؟

چند نفر از دوستان که از شاگردان آیت الله خامنه یی بودن به یاد شب های قبل به مسجدی که دیگر امام نداشت وغربت غم گرفته بود رفتیم نمی دانستسم چه کنیم یکی از دوستان آیه :الم یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم السراء والضراء وزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنو ا معه متی نصر الله الا آن نصر الله قریب"راخواند چون خود آیت الله خامنه یی همین آیه را دراین مسجد خوانده بودند وسرود تنهایی حق را وحق روان را در تاریخ سرودند مناسبت آن با حال وروزگارمان برایمان روشن بود من از خواندن آین آیه آرامشی ویژه یافتم از سوی حوزه مشهد هیچ حرکت واعتراض .وکوپکترین صدایی چز اعتراض یک صلابت مردبر نیامد این سکوت حقارت آمیز مرا به یاد شعر :مزار آباد شهر بی تپش..... اخوان ثالث انداخت ودرنشست دیگری بادوستان خواندم:

متن کامل »

عشق میان دوبی نهایت؟

یکم.عشق واژه ایست عربی :عشقه گیاهیست که به ساقه گل وبا ساقه ای دیگر می پیچد ومی چسبد به گونه ای که جداسازی آن جز با تکه تکه شدن ومردن وفانی شدن نشاید وعشق خاصیتش چنین است دوم.عاشق نه تنها رنگ وبوی وخوی معشوق میگیرد که بودن وماندنش به چگونه بودن وماندن معشوقست من کیم لیلی؟ ولیلی کیست من مادوموجودیم اندر یک بدن اگر معشوق زیبا. لطیف و بی عیب باشد عاشق نیز واگر پست وناتوان وبد باشد معشوق نیز همان شود

متن کامل »

۱۲ فروردین سومین عید بزرگ ایران وشیعه راچگونه پاس داریم؟

شاه کلید همراهی مردم صداقت وفروتنی سکانداران کشور است هر چه سپهر جان مسوولان راهبردی کشور زلال تر ومردمی تر گردد واز خود شیفتگی واستبداد پیراسته تر شود فرغ ودرخشش حضورمردم پررنگتر خواهد شد بدانیم ومی دانیم که حضور هوشمندانه مردم همه نقشه هاوهجمه های دشمن را ناکام کرد

متن کامل »

نمایی کوتاهاززندگی ام؟

درکویر دردهی کنار کال شور- که آنروز خرم بود وپر از پرندگان مهاجر وامروز خشک است ولانه حشرات – بزادم. در خانواده ای متدین واز نظر مالی متوسط پنج سالگی به مکتب رفتم .قرآن وصد کلمه بیاموختم کلاس ششم را که تمام کردم تنها درمشهد در تجارتخانه دوست دایی  ام روبروی مسجد گوهرشاد  بست قدیم مشغول به کار شدم سه ...

متن کامل »

ده سال در شورای نظارات بر صدا وسیما

به همراه آیت الله شاهرودی وبه دعوت ایشان به قوه قضاییه رفتم ستاد بیرونی این قوه حساس را روابط عمومی نه چندان توانمند ومشاورت اجتماعی تشکیل داده بود جناب بادامچیان مشاور اجتماعی آیت الله یزدی بود به آیت الله شاهرودی پیشنهاد کردم که دولت ومجلس ومردم اتنظارات زیادی از دستگاه قضایی دارند دولت بر آمده از اندیشه اصلاحات بود وسید محمد خاتمی سکان دار آن ومجلس هم اکثریت بااصلاح طلبان بودو تنها قوه قضاییه مستقل بود ومنصوب به رهبری. خط مشی سکان داران جدید قوه بر استقلال قضایی .توسعه قضایی. اجرای عدالت وحفظ حقوق شهر وندی بود(در این زمینه در آینده ناگفت شده هایی راخواهم نوشت )

متن کامل »

عالم جامع پرکار وروشن بین علامه واعظ زاده قدس الله نفسه

هیجده سالم بود درمشهد منزل حکیم فرزانه آیت الله فیض گنابادی :قدس الله  نفسه الزکیه  روحانی لاغر اندام  باعمامه یی کوچک وریشی کوتاه وارد شد میزبان وحاضران بسیار احترامش کردند پس از احوال پرسی بحث علمی شروع کرد  بخوش بیان بود ومعلومات عمومی وتاریخی زیادی داشت  از دوستی پرسیدم ایشان کجا هستند گفت هم عالم دینیست وهم استاد دانشگاه استاد ...

متن کامل »